Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

De grootste energieverbruiker in woning is verwarming. In de meeste gevallen verwarmen mensen met aardgas of stookolie. Het probleem is dat deze niet zo milieuvriendelijk zijn als hernieuwbare energie en tevens ook minder gunstig voor uw e-peil. Daarom werken we bij renovatie en nieuwbouwprojecten graag met warmtepompen. Deze stoten geen C02 uit en verbranden geen brandstoffen.

GROND-WATERWARMTEPOMP

Grond-waterwarmtepompen maken gebruik van geothermie ofwel de grondwarmte. Die temperatuur is constanter dan de luchttemperatuur omdat ze deels afhankelijk is van de temperatuur van de aardkern (magma). Door die stabielere temperaturen hebben grond-waterwarmtepompen hogere aanvoertemperaturen en kennen ze kleinere brontemperatuurschommelingen dan systemen op basis van lucht.

We onderscheiden warmtepompen met een verticaal en een horizontaal captatienetwerk. Dit netwerk bestaat uit een buizen- of slangenstelsel dat gevuld wordt met water en een antivriesmiddel. Deze vloeistof wordt over de verdamper van de warmtepomp geleid (zie werking van een warmtepomp).

LUCHT-WATERWARMTEPOMP

U heeft een grondige renovatie gepland en u wenst uw woning energie-efficiënter te maken? Dan is een lucht/water warmtepomp de ideale vervanging voor uw oude verwarmingsketel. Deze warmtepomp is bijna overal te plaatsen en zorgt voor een grote besparing. Maar hoe werkt het juist? Een warmtepomp werkt zoals een koelkast, maar dan omgekeerd. De hoofdcomponenten zijn: de verdamper, de compressor, de condensor en het expansieventiel.

Een lucht/water warmtepomp haalt de warmte uit de lucht en niet uit de grond. In tegenstelling tot een bodem/water warmtepomp, heeft u dus geen putboring of ondergronds buizennetwerk nodig. De buitenunit wordt in de tuin, op het dak of tegen de gevel van de woning geplaatst. De  eventuele binnenunit bevindt zich in de stookruimte.

Er worden twee types warmtepompen onderscheiden: een monobloc en een split warmtepomp. Hieronder verklaren we het verschil tussen beiden.

split warmtepompSPLIT WARMTEPOMP

Bij een split lucht/water warmtepomp wordt buitenlucht aangezogen door een ventilator. Deze buitenlucht warmt de koelvloeistof op, die via koeltechnische leidingen naar de binnenunit wordt gestuurd.

De warmte uit de buitenlucht zet het vloeibare koelmiddel om naar een gasvormige toestand. De compressor verhoogt de temperatuur door druk te zetten op het koelmiddel.

Het koelmiddel wordt vervolgens via koelleidingen naar de binnenunit gestuurd, waar de condensor de warmte afgeeft aan het cv-water. Dat water wordt via de leidingen naar het afgiftesysteem gestuurd (radiatoren of vloerverwarming). Het sanitair warm water wordt opgeslagen in een aparte boiler, die al dan niet ingebouwd is in de binnenunit van de warmtepomp.

MONOBLOCK WARMTEPOMP

monoblock warmtepompBij een monobloc warmtepomp zitten alle hoofdcomponenten in één toestel (verdamper, compressor, condensor en expansieventiel). Dit systeem kan binnen of buiten staan. Voor de installatie van een monobloc warmtepomp heeft u geen koeltechnieker nodig, omdat er geen koeltechnische leidingen tussen binnen- en buitenunit gelegd moeten worden.

Deinstallatie verloopt sneller dan bij een split warmtepomp, maar de aankoop van het toestel is meestal iets duurder.

EIGENSCHAPPEN

buderusBelangrijk bij een lucht/water warmtepomp is de correcte dimensionering van het systeem. Een te zware warmtepomp is duurder in aankoop en zal de energiekost doen stijgen. Anderzijds biedt een warmtepomp met een te klein vermogen u niet het juiste comfort. Het is ideaal om de warmtepomp te dimensioneren op 80% van de totale energievraag en te combineren met een elektrische weerstand. Deze zal ervoor zorgen dat u met een kleinere warmtepomp hetzelfde comfort verkrijgt met een lagere energiefactuur.

Warmtepompen werken gemiddeld aan een lager vermogen dan condensatieketels, daarom is het belangrijk dat de woning voldoende geïsoleerd is voor u een warmtepomp installeert.  Omwille van de lage werkingstemperatuur is een warmtepomp beter geschikt in combinatie met vloerverwarming, dan in combinatie met radiatoren. Vloerverwarming werkt niet alleen op een lagere temperatuur, het warmt ook trager op dan radiatoren.

Een alternatief zijn eventueel overgedimensioneerde radiatoren. Omwille van hun grootte kunnen deze ook op een lagere temperatuur werken. Ook ventiloconvectoren werken goed in combinatie met een warmtepomp, zij laten zelfs toe dat de warmtepomp de woning kan koelen op warme zomerdagen. In het Buderus gamma vindt u lucht/water warmtepompen in split- en monoblocversie.

LUCHT-LUCHTWARMTEPOMP

Dit soort warmtepompen werkt volgens hetzelfde systeem als lucht-waterwarmtepompen. Het verschil is dat ze de gewonnen warmte als warme lucht de te verwarmen ruimtes inblazen. Dit soort warmtepompen wordt dan ook gebruikt in situaties waar een verwarmingssysteem met circulerend water niet mogelijk of wenselijk is of als bijverwarming voor bijvoorbeeld onverwarmde ruimtes waar een uitbreiding van de centrale verwarming niet mogelijk is of te duur zou uitvallen.

WARMTEPOMPBOILER

Er zijn ook warmtepompen specifiek bedoeld voor de verwarming van sanitair water. Een warmtepompboiler is een systeem dat onverwarmde binnen- of buitenlucht met of zonder luchtkanalen recupereert als energiebron om het sanitair water te verwarmen. Men kan een warmtepompboiler opstellen in een kelder of koppelen aan een mechanisch ventilatiesysteem waar het de restwarmte uit de afgevoerde lucht recupereert. Op de markt zijn er ook warmtepompboiler- splitsystemen, waarbij men apart een buitentoestel en binnen een boiler plaatst. Als het rendement van de warmtepomp afneemt, kan er worden overgeschakeld op een bijverwarming met een gas- of stookolieketel. De combinatie van een warmtepompboiler met thermische zonnecollectoren kan een extra energiebesparing opleveren. Het verbruik van warmtepompboilers ligt ongeveer drie keer lager dan dat van klassieke elektrische boilers. Bij renovatie is dit een ideale manier om te besparen op de energiefactuur.

BUDERUS

Gratis advies

Wist u dat u uw warmtepomp ook kunt gebruiken i.c.m. ventilatie, vloerverwarming, radiatoren, zonnepanelen en/of een zonneboiler?

Wilt u graag meer weten omtrent de mogelijkheden, kostprijs en terugverdientijd? Contacteer ons dan vrijblijvend.


Ja, ik wil graag advies

Waarom kiezen voor

BE SANITAIR?

OPVOLGING DOOR ZAAKVOERDER

OPGELEID PERSONEEL

PERSOONLIJKE AANPAK

Wil u snel een antwoord op uw vraag? Vul ons contactformulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk met een passend antwoord.

Telefoon

Adres

Zavelheide 7B
2200 Herentals